/

AUTO CENTAR PAOLA j.d.o.o.
Sjedište: Hanamanova 5, 10000 Zagreb
Poslovnica: Ilica 488, 10000 Zagreb